A tento poznáte?…Maželia na pumpe…

Zastaví sa staručký manželský pár pri benzínovej pumpe a pumpár hovorí manželovi:

“Máte nové auto však?” Manželka na manžela “Čo vravel?” “Že máme nové auto” Za chvíľu pumpár hovori: “Pozerám, podľa ešpézetky budete z Turč. Teplíc?” Manželka na manžela “Čo vravel?” “Že sme z Teplíc” Pumpár na to: “Ja som poznal jednú ženskú z Teplíc, tá bola taká škaredá a hlúpa, nevedela variť, nevedela nič poriadne robiť …no hrôza!” Manželka zase na manžela “Čo vravel?” “ŽE ŤA POZNÁ”

Leave a Reply

Cítiť sa tak mladšie…
Dokonalý chlap…