A tento poznáte?…Maželia na pumpe…

Zastaví sa staručký manželský pár pri benzínovej pumpe a pumpár hovorí manželovi:

„Máte nové auto však?“ Manželka na manžela „Čo vravel?“ „Že máme nové auto“ Za chvíľu pumpár hovori: „Pozerám, podľa ešpézetky budete z Turč. Teplíc?“ Manželka na manžela „Čo vravel?“ „Že sme z Teplíc“ Pumpár na to: „Ja som poznal jednú ženskú z Teplíc, tá bola taká škaredá a hlúpa, nevedela variť, nevedela nič poriadne robiť …no hrôza!“ Manželka zase na manžela „Čo vravel?“ „ŽE ŤA POZNÁ“

Leave a Reply

Góool :)
Šialený východ v amerike