Priveľa detí?

9_5_13 use condom

Leave a Reply

9_5_13 ani nezavadziaš
Aj vy to neznášate?
9_5_13 dom s výhľadom na budúcnosť
Dom s výhľadom na budúcnosť