Umenie vs. vandalizmus

Tak ja už raz neviem čo je na tomto svete moderné umenie.umenievsvandalizmus

Leave a Reply

Malý diablik
Muž napodobňujúci akékoľvek detské fotografie