Alkoholické

Alkoholické 1.

Vymysleli atómovú pálenku. Testovali ju Američan Rus a Slovák. Pol deci vypil Američan, spadol a zostal ležať. Vypil Rus striaslo ho a povedal charašó. Vypil Slovák a povedal: to je hnus, ešte to len vymysleli a už to riedia vodou.